Landzonetilladelse til GENNERVEJ 8, 6500 Vojens - Etablering af vandhul på ca. 800 m²

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af vandhul på ca. 800 m² på adressen: GENNERVEJ 8, 6500 Vojens, matr. nr. 473 Skovby, Vedsted.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.
²

Titel
Type
Landzonetilladelse til Gennervej 8, 6500 Vojens - anlæg af en 800 m2 sø
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 22.12.2020
Klagefrist: 19.01.2021