Høring af udkast til miljøgodkendelse for Tyrholmvej 15, 6500 Vojens

Haderslev Kommune sender 22. december 2020 udkast til miljøgodkendelse for Tyrholmvej 15 i høring hos parter og naboer.

Der er ansøgt om at bygge en ny kvægstald og dermed udvide bedriften. Det samlede produktionsareal, hvor der må gå dyr, bliver på 3684 m2. Der er også ansøgt om en ny gyllebeholder.

Har du som part eller nabo bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.

Titel
Type
Udkast til miljøgodkendelse Tyrholmvej 15_#255073-20_CaseNo20-13381
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 22.12.2020
Høringsfrist: 21.01.2021

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.