Høring af udkast til miljøgodkendelse for Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted.

Haderslev Kommune sender 22. december 2020 udkast til miljøgodkendelse for Store Selskærvej 4 i høring hos parter og naboer.

Der er ansøgt om at bygge en staldforlængelse af kostalden og dermed udvide bedriften. Det samlede produktionsareal, hvor der må gå dyr, bliver på 4973 m2. Dertil kommer en plansilo, en 2 teltduge på gyllebeholdere, hvoraf en er en lovliggørelse.

Har du som part eller nabo bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.

Titel
Type
Udkast - Store Selskærvej 4 6560 Sommersted_#255033-20_CaseNo19-42975
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 22.12.2020
Høringsfrist: 21.01.2021

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.