Nedrivning af bevaringsværdig bygning - Starup Hedevej 21, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning på adressen Starup Hedevej 21, 6100 Haderslev. Bygningen er i Kommuneplan 2017 udpeget som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3.

Ansøger påtænker at nedrive den bevaringsværdige bygning med betegnelsen ”bygning 3”.

Inden Haderslev Kommune tager endelig stilling til det ansøgte, foretages denne høring, hvor du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til det ansøgte.

Har du spørgsmål til høringsbrevet, er du meget velkommen til at kontakte Anders Kristian Sanderbo på mail: ansa@haderslev.dk eller telefon 74342213.Titel
Type
Høringsbrev
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 15.12.2020
Høringsfrist: 19.01.2021

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.