Tilladelse til krydsning af privat vandløb ved Bugten 6094 Hejls

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsninger af det private vandløb ved Bugten 6094 Hejls med fibrekabel på matr.nr. 144 Anslet, Fjeldstrup ejerlav.
Haderslev Kommune har den 19. november 2020 meddelt tilladelse efter vandløbsloven til Stofa A/S til krydsning af private vandløb ved Bugten 6094 Hejls med fibrekabel.


Titel
Type
Tilladelse til krydsning med fibrekabel over privat vandløb ved Bugten, 6094 Hejls
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 19.11.2020
Klagefrist: 17.12.2020