Landzonetilladelse - Stensbækvej 29, 6510 Gram - Opførelse af to shelters

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af to shelters på adressen: STENSBÆKVEJ 29, 6510 Gram, matr. nr. 968 Højrup Ejerlav, Højrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
STENSBÆKVEJ 29, 6510 - Opførelse af to shelters
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 15.10.2020
Klagefrist: 12.11.2020