Landzonetilladelse Oksbølvej 20, 6100 Haderslev -Maskinhal på max 600 m2 i 8 m højde samt ny overdækning på 220 m2

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af maskinhal på max 600 m2 i 8 m højde samt ny overdækning på 220 m2 på adressen: OKSBØLVEJ 20, 6100 Haderslev.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
Landzonetilladelse OKSBØLVEJ 20, 6100 -maskinhal på max 600 m2 i 8 m højde samt ny overdækning på 220 m2
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 14.10.2020
Klagefrist: 11.11.2020