Landzonetilladelse - ØRBYHAGE 14, 6100 Haderslev - Opførelse af enfamiliehus

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af enfamiliehus med 250 m², 15 m² overdækket terrasse og 8 m² overdækket indgang på adressen: ØRBYHAGE 14 , 6100 Haderslev, matr. nr. 11 Ørby, Vonsbæk.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
Landzonetilladelse - Ørbyhage 14, 6100 Haderslev - opførelse af enfamiliehus
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 13.10.2020
Klagefrist: 10.11.2020