Landzonetilladelse - AARØSUND LANDEVEJ 130, 6100 HADERSLEV - opførelse af hytte

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af hytte på 24 m² på adressen: AARØSUND LANDEVEJ 130, 6100 Haderslev, matr. nr. 5 Vandling, Starup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.

 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 01.10.2020
Høringsfrist: 29.10.2020

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.