Forslag til ny Spildevandsplan 2021-2024 for Haderslev kommune.

Udvalget for Plan og Miljø godkendte den 8. juni 2020, at forslag til ny Spildevandsplan 2021-2024 for Haderslev kommune skal sendes i offentlig høring i en periode på mindst 8 uger.
Forslag til Spildevandsplanen 2021-2024 vil erstatte den tidligere Spildevandsplan 2014-2020. Spildevandsplanen beskriver de forhold der gør sig gældende inden for spildevandsområdet i Haderslev i dag, der er realiseret på baggrund af tidligere spildevandsplaner. Den beskriver ydermere, hvordan kommunen planlægger at håndtere spildevandet fremadrettet, samt hvilke kloakerede områder, der forventes at blive etableret gennem udviklingen af kommunen. Spildevandsplanen fastlægger rammerne for hvordan borger, virksomhed eller bygherre skal håndtere regn- og spildevand på egen grund. Den angiver også, hvilke krav der som minimum skal stilles til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område.
Se forslag til ny Spildevandsplan 2021-2024 for Haderslev kommune https://spildevandsplan.haderslev.dk/

 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 09.06.2020
Høringsfrist: 07.09.2020

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.