Landzonetilladelse - Kystvejen 61A, 6100 Haderslev - Lovliggørelse af etableret udendørs ridebane

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Lovliggørelse af etableret udendørs ridebane på adressen: KYSTVEJEN 61 A, 6100 Haderslev, matr. nr. 92 Knud, Fjelstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
Kystvejen 61A, 6100 Haderslev - Lovliggørelse af etableret udendørs ridebane
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 18.05.2020
Klagefrist: 18.06.2020