Landzonetilladelse - Fjelstrupvej 34, 6100 Haderslev - Opførelse af bolig med tilhørende garage- og værkstedsbygning

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af bolig med tilhørende garage- og værkstedsbygninger på adressen: FJELSTRUPVEJ 34, 6100 Haderslev, matr. nr. 299 Åstrup Ejerlav, Åstrup.

Tilladelsen bortfalder for så vidt angår boligen, hvis den ikke er udnyttet inden for 10 år jfr. § 56 stk. 3.
Tilladelsen bortfalder for så vidt angår udhuse, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56 stk. 2.Titel
Type
FJELSTRUPVEJ 34, 6100 - Opførelse af bolig med tilhørende garage- og værstedsbygninger
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 13.05.2020
Klagefrist: 10.06.2020