Landzonetilladelse - Hajstrupvej 41, 6100 Haderslev - Indretning af butik samt lokale til vinsmagning i eksisterende enfamiliehus

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Indretning af butik samt lokale til vinsmagning i eksisterende enfamiliehus på adressen: HAJSTRUPGADE 41, 6100 Haderslev, matr. nr. 134 Hajstrup, Øsby.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
HAJSTRUPGADE 41, 6100 - Indretning af butik samt lokale til vinsmagning samt parkeringsplads
pdf
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 13.05.2020
Klagefrist: 10.06.2020