Høring af udkast til miljøgodkendelse - Halkvej 174, 6100 Haderslev.docx

Haderslev Kommune sender 5. april 2020 udkast til miljøgodkendelse for Halkvej 174, 6100 Haderslev i høring hos parter og naboer.

Der er også ansøgt om dispensation fra afstandskrav fra gyllebeholder til naboskel ved matrikel 54, Halk Ejerlav, Halk og 57, , så der foretages samtidig partshøring af udkast til dispensation i forbindelse med høring af miljøgodkendelsen.
Det fremgår af udkastet, at Haderslev Kommune forventer, at der kan meddeles dispensation fra afstandskravet, idet det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne.
Husdyrproduktionen på Halkvej 174 ønskes udvidet fra 3.636 m2 nudrift produktionsareal til 3.727 m2 produktionsareal til søer og smågrise.
Har du som part eller nabo bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.Titel
Type
Udkast Paragraf 16a Halkvej 174, 6100 Haderslev
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 05.05.2020
Høringsfrist: 04.06.2020

Kommentar på høring

HANS-OLUF
27.05.2020, kl. 16:24
Høringssvar Halkvej 174 - 2020 er vedhæftet.
LARS
31.05.2020, kl. 21:35
Se venligst vedhæftede.

Venlig hilsen

Jette og Lars Rosenkvist
LARS
31.05.2020, kl. 21:36
Se venligst vedhæftede.

Venlig hilsen

Jette og Lars Rosenkvist
LARS
31.05.2020, kl. 21:41
Se venligst vedhæftede.
Venlig hilsen
Jette og Lars Rosenkvst
LARS
31.05.2020, kl. 21:45
Se venligst vedhæftede.
Venlig hilsen
Jette og Lars Rosenkvist
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.