Afslag på ansøgning om dispensation til nedlæggelse af dige nr. D00.094.850 på matr. nr. 22 Hoptrup ejerlav, Hoptrup

Haderslev Kommune har den 30. april 2020 meddelt afslag efter museumsloven på ansøgning om dispensation til nedlæggelse af dige nr. D00.094.850 på matr. nr. 22 Hoptrup ejerlav, Hoptrup.

Titel
Type
Afslag på ansøgning om dispensation til nedlæggelse af dige nr. D00.094.850 på matr. nr. 22 Hoptrup ejerlav, Hoptrup
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 30.04.2020
Klagefrist: 28.05.2020