Landzonetilladelse til lade på adressen: Marstrupvej 4, 6500 Vojens, matr. nr. 10 Abkær Ejerlav, Vedsted

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af ny lade (ca. 432 m2) på adressen: Marstrupvej 4, 6500 Vojens, matr. nr. 10 Abkær Ejerlav, Vedsted.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jf. § 56.

Titel
Type
Landzonetilladelse til ladebygning på Marstrupvej 4 6500 Vojens
pdf
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 27.04.2020
Klagefrist: 25.05.2020