Landzonetilladelse - BOSKOVVEJ 55, 6100 Haderslev - Lovliggørelse af etableret ridebane

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Lovliggørelse af etableret ridebane på adressen: BOSKOVVEJ 55, 6100 Haderslev, matr. nr. 7 Sdr. Vilstrup, Vilstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
BOSKOVVEJ 55, 6100 - Lovliggørelse af etableret ridebane
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 12.03.2020
Klagefrist: 09.04.2020