Tilladelse til krydsning af Skallebæk med højspændingskabel

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af det offentlige vandløb Skallebæk med højspændingskabel på matr.nr. 22 Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev.
Haderslev Kommune har den 11. marts 2020 meddelt tilladelse efter vandløbsloven til Netselskabet N1 A/S til krydsning af det offentlige vandløb Skallebæk med et 60 kV højspændingskabel.Titel
Type
Tilladelse til krydsning af Skallebæk med højspændingskabel 11-03-2020
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 11.03.2020
Klagefrist: 08.04.2020