Landzonetilladelse - SØNDERBALLE HOVED 38, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til: opførelse af nyt hus (153 m) i 1½ etage efter nedrivning af eksisterende hus på adressen: SØNDERBALLE HOVED 38, 6100 Haderslev, matr. nr. 17 Sønderballe, Hoptrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
Landzonetilladelse SØNDERBALLE HOVED 38, 6100 -opførelse af nyt hus - 153 m - i 1½ etage
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 09.03.2020
Klagefrist: 06.04.2020