Tilladelse til flytning af sti - Sønderballe Strand 90

Haderslev Kommune har den 9. marts 2020 meddelt tilladelse til flytning af sti på matr. nr. 278g Sønderballe, Hoptrup, Haderslev Kommune. Tilladelsen er givet efter naturbeskyttelsesloven 26a.

Klagevejledning findes i afgørelsen.
Titel
Type
Afgørelse udsendt 9. marts 2020
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 09.03.2020
Klagefrist: 06.04.2020