Landzonetilladelse BÆK MØLLENAF 8 B, 6100 Haderslev - To etagers enfamiliehus (232 m2) og garage (98 m2)

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:
Nyt to etagers enfamiliehus (232 m2) og garage (98 m2) efter nedrivning af eksisterende bygninger (451 m2) på adressen: BÆK MØLLENAF 8 B, 6100 Haderslev, matr. nr. 355b Vonsbæk Ejerlav, Vonsbæk.
Med vilkår.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
BÆK MØLLENAF 8 B, 6100 - nyt to etagers enfamiliehus - 232 m2 - og garage - 98 m2 -
pdf
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 14.02.2020
Klagefrist: 13.03.2020