Landzonetilladelse BUGTEN 18, 6094 Hejls, matr. nr. 144 Anslet

Haderslev Kommune meddeler hermed - jfr. Planlovens § 35 - tilladelse på landzoneansøgning til Opførelse af støttemur i forbindelse med byggeri af sommerhus på adressen: BUGTEN 18, 6094 Hejls, matr.nr. 144 Anslet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.
Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.Titel
Type
BUGTEN 18, 6094 -Opførelse af støttemur
pdf
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 24.01.2020
Klagefrist: 21.02.2020